Õppimine ja õpetamine

Jena plaani kooli õpetust jagatakse juba 3. eluaastast lasteaias ning see jätkub kuni 19. ja 20. eluaastani koolis.
Jena plaani eelkool on 2. - 6. aastased lapsed, eelkool 1. - 3. klass, keskmised grupid 4. - 6. klassid, kõrgemad grupid 7. - 10. klassid, kõrgeimad  grupid 11. - 13. kooliaasta noored. 
Erinevas eas lapsi õpetatakse koos, samuti osalevad õppegruppides ka väikese füüsilise puudega ja/või õpiraskustega õpilased.

Õpetajad õpetavad lapsi koostöös, coachingu vormis (peer-coaching - kahe või rohkema kolleegi koostöös toimuv õpetamise vorm,  kus oluline roll on briifimisel, üksteise jälgimisel ja reflekteerimisel). Õpetajad on mentorid ja koordinaatorid, kes arvestavad lapse isiksuslike,  usuliste ja rahvuslike  omapäradega ja nende kultuurilise taustaga. Õpetajad võivad valida ise erinevate õpetamismeetodite vahel. Õpetamine toimub vaid kui suunamine ja toetamine läbi õppeperioodi, kus õpetaja sekkub vaid siis, kui õpilane seda küsib. 

Õpilaste grupid võivad olla nii vanuseliselt sarnastes kui ka vanuseliselt erinevates gruppides ning töö käib erinevaid õppevorme kasutades.
Kogu õppesüsteem on jagatud 3-aastateks perioodideks, mille jookusl ühte ainet õpetatakse. Tunniplaan on perioodiline ja koostatud 3-4 nädalaste ainetsüklite kaupa, mis järel ained järgmiseks tsükliks vahetuvad.
Tavapärase hindamise asemel on õpilastel koostatud portfooliod oma tehtud töödest. Portfooliod sisaldavad ka õpilase eneseanalüüse, mida kasutatakse kord aastas toimuvatel arenguvestlustel. Reflekteeritakse mitte ainult õppeprotsessi vaid kogu koolis käimise aega alates lasteaiast. Omavahel antakse tagasisidet, hinnates igaühe panust grupitöödes.
Need õpilased, kes vajavad teistsugust õppetsüklit, kui 45-minutiline tund, saavad ise reguleerida oma õppetöö ja vaba aja varieerumist. 

Õppetöös on oluline roll kaasamisel, kus vanemad õpilased, kes oma koolitöödega on valmis saanud, aitavad noorematel õppida või vaatavad nende järgi. Vanemad õpilased õpivad koos noorematega, korrates juba õpitud teadmisi noorematele, mille läbi kinnistub juba omandatud materjal, sellist õppemeetodit nimetatakse isereguleeruvaks õppimiseks.

Lugemistund Jena plaani Müncheni algkoolis

Erineva vanusega õpperühmades on õppetöö jagatud kolme faasi, esimeses faasis antakse õpetaja poolt ülevaade sel päeval õpetatavatest teemadest, millega tekitatakse õpilases huvi ning varem õpitud teadmised meenuvad. Järgmises faasis muutvad õpilased uurijateks, otsides ette antud teemade kohta informatsiooni. Lugemismaterjalid on vabalt kättesaadavad ning kolmandas faasis esitletakse kaasõppijatele omandatud teadmised. 
Õpilasi julgustatakse võtma ise vastutust oma õppetegevuse ja õppeedukuse eest. 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar